loading

Kangocho (Nyeri) - Kenya PB+

Metoda zpracování: promytá
Kontinent: Afrika
Oblast produkce: Karatina town, Nyeri county
Odrůda: SL28 & 34
Nadmořská výška: 1600m, vulkanická červená půda
Chuťový profil: velmi sladká, v chuti bobulové ovoce, střední kyselost

 

 

Oblast Nyeri je známá pro svou vysokou kvalitu káv. Je to druhá největší oblast produkce kávy v Keni. Káva je zpracovávána mokrou metodou ve zpracovatelském družstvu Gikanda, které sdružuje 2800 pěstitelských rodin.

Při zpracování je slupka odstraněna promytím, dále kávová zrna fermentují a na závěr schnou na slunci.

Historie pěstování kávy v Keni sahá do 80. let 19. století. Francouzští misionáři údajně přinesli semena kávovníku z Taita Hills. V oblasni Kiambu, kde začali kávu v roce 1896 pěstovat, našli skvělou kombinaci nadmořské výšky, půdy a teploty. Ještě dnes je zde největší pěstitelská oblast, která se táhle od Kiambu na okraj Nairobi a až na svahy Mount Kenya. Právě tato oblast proslavila keňskou kávu po celém světě. Dalšími známými oblastmi jsou: Kiambu, Kirinyaga, Murang'a a Nyeri s celkovou roční produkcí zhruba 39.000 tun zelené kávy, což představuje téměř 70 % z národní produkce. Další pěstovatelské oblasti jsou Machakos (východní Keňa) a Bungoma (západní Keňa), ale u těch jsou objemy produkce výrazně menší.

Podnebí

V Keni jsou dvě hlavní období dešťů, které určují dvě sklizně. První, delší období trvá od března do května, zatímco druhé, kratší období přichází kolem října. Sklizně jsou pak v březnu a v září.

Kávovníkům se v pěstitelských oblastech v Keni daří díky mimořádně úrodným půdám. Půdy jsou sopečného původu a velmi bohaté na organickou hmotu. Káva se v Keni se pěstuje v rozmezí od přibližně 1280 m. n. m. v Embu (východní část Mount Kenya regionu) do max. 2300 m. n. m. na západních svazích Nyeri.

Více než polovina (55%) veškeré produkce kávy v této zemi pochází od drobných farmářů. Podíl malých farem se značně liší oblast od oblasti (Kiambu 14 %, Kirinyaga 72 %, Machakos 80%). Farmáři jsou organizováni do družstevních společností, které vlastní zpracovatelské závody, kam farmáři dodávají zralé třešně. Ty zde kvasí po dobu asi 24 hodin. Po takové fermentaci se káva namočí do nádrže s vodou a promyje se v kanálcích k tomu určených. V procesu mytí je káva rozdělena na P1 (nejtěžší pergamen) P2 (vločky) a zbývající třešně jsou odstraněny a zpracovány odděleně.

Káva je dále sušena na slunci na tzv. "African beds". Tento proces může trvat až 3 týdny. Suší se ve vrstvách do 5 cm a zrnka se pravidelně otáčí, aby se sušila co možná nejrovnoměrněji. Od zrn se po usušení oddělí tzv. pergamen, který může být dále zpracováván - např. se spaluje
v pecích, které dosušují kávu na požadovanou vlhkost, které nejde vždy dosáhnout venku.

Přibližně 90 % z místní produkce je zpracováno výše popsanou "promytou" metodou. Zbylých 10 % tvoří obvykle nezralé třešně, které se rozprostřou na slunci v tradičních miskách a suší se takto až 5 týdnů. Tato káva je známá jako "Mbuni".